Categorieën
Klein Groenrijk

Update omtrent straatnaam Klein Groenrijk

Vorige week plaatsten we al een bericht omtrent het besluit van het college om de straatnaam Klein Groenrijk toe te kennen als adres voor de vijf huisjes van ons woonproject. Gisteren hebben we hierover telefonisch contact gehad met de gemeente Vught. Hieronder lichten we graag toe waar we nu staan.

Aanleiding
Op 13 maart jl verscheen in het Klaverblad de update dat de openbare ruimte achter The Battle Axe in Cromvoirt de naam Klein Groenrijk zou krijgen. Na ons telefonische gesprek met de gemeente hebben we bevestigd gekregen dat het om een adres voor de vijf huisjes van Klein Groenrijk gaat. We begrijpen heel goed dat deze onjuiste informatie tot de nodige reacties heeft geleid in het dorp. We hebben de achtergrond en het proces rondom het verzoek voor de straatnaam met enkele bewoners besproken en heroverwogen.

Onze visie
Ook wij vinden dat de naam Klein Groenrijk niet passend is als naam voor de openbare ruimte. Het sportveld in Cromvoirt moet een naam hebben die past bij het hele dorp en niet enkel bij een tijdelijk project. We zouden het nog steeds erg leuk vinden als we wel de straatnaam Klein Groenrijk kunnen gebruiken. Toen de gemeente ons vertelde dat je (ook voor een tijdelijk project) een straatnaam kon aanvragen, waren we enthousiast om als straatnaam de naam van het project te kiezen waar we jarenlang zo hard aan gewerkt hebben. Uiteindelijk is echter de verbinding met het dorp voor ons belangrijker. Als die hierdoor onder druk komt te staan, is dat het ons niet waard.

Het verdere proces
Op dit moment zijn we bezig om na te gaan hoe we een brief kunnen formuleren aan de gemeente Vught. De gemeente heeft ons uitgelegd waarom er juridisch gezien gesproken moest worden van ‘openbare ruimte’ in de aankondiging. Deze toelichting en een toelichting van het proces zal door de gemeente ook per brief gecommuniceerd worden aan degene die een bezwaarschrift hebben ingediend. We hebben de gemeente gevraagd ons deze informatie schriftelijk toe te sturen om een feitelijk juiste brief op te kunnen stellen richting de gemeente.

Zodra we deze juridische informatie hebben ontvangen, zullen we via onze website een nieuwe update plaatsen. (Korte update 6 april 2024: we hebben de gemeente gisteren officieel laten weten dat we de aanvraag willen intrekken, meer info over verdere proces volgt zsm)

We gaan graag in gesprek
We willen iedereen die een persoonlijke vraag aan ons heeft uitnodigen om contact op te nemen. Stuur ons een mailtje of appje en we gaan graag persoonlijk met je in gesprek.