Vraag & antwoord

Deze pagina wordt steeds aangevuld met vragen die wij ontvangen en de antwoorden die wij daarover met jullie kunnen delen. Sommige vragen beantwoorden we ook in onze online presentatie van 21 oktober 2021, ons visiedocument of hier op de website. Heb jij een vraag die nog niet beantwoord is? Stuur ons dan gerust je vraag door te mailen naar welkom@kleingroenrijk.nl.

Locatie

Is Klein Groenrijk alleen gericht op Vught?
Wij richten ons als groep in onze zoektocht vooralsnog naar een locatie in de gemeente Vught. Vanaf 1 januari 2021 bestaat deze gemeente uit de kernen Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Mocht er nabij deze gemeente een locatie zijn die aansluit bij onze idealen, dan zullen we dat als groep natuurlijk in overweging nemen.

Zetten jullie in op permanent of tijdelijk wonen?
Dit is voor ons afhankelijk van de mogelijkheden per locatie. We staan open voor beide mogelijkheden, maar we verwachten dat het vooralsnog (eerst) om tijdelijke bewoning (+/- 10 jaar) zal gaan.

Hebben jullie al mogelijke locaties op het oog?
We zijn met de gemeente Vught in gesprek, die meedenken over mogelijke locaties. Ook spreken we op dit moment met landeigenaren en boeren. Onze voorkeur gaat uit naar een locatie waar we de natuur kunnen versterken. Mocht je een locatie weten en / of hebben die mogelijk geschikt is, dan horen we heel graag van je via welkom@kleingroenrijk.nl.

Willen jullie bouwen in de natuur?
We willen niet in bestaande natuurgebieden bouwen, maar onze voorkeur gaat uit naar een locatie aan de rand van of in het buitengebied, waar we zelf een bijdrage kunnen leveren aan het herstel en het versterken van de natuur.

Gemeente

Hoe staat de gemeente Vught achter deze ideeën?
Het college van B&W heeft onze plannen enthousiast ontvangen. Wij hebben met diverse politieke partijen in de gemeente Vught nu contact, zij staan open voor onze ideeën en gaan graag met ons in gesprek.

Woningen

Gaan jullie je huisjes zelf bouwen?
We willen graag duurzame en kleine huisjes bouwen. Een aantal van ons zal dit zelf gaan doen, een aantal zal dit (deels) uitbesteden. We willen graag dat de huisjes bij elkaar en bij de omgeving passen. Bij een tijdelijke locatie zorgen we ervoor dat de huisjes demontabel of verplaatsbaar zijn, zodat we deze weer mee kunnen nemen (naar eventueel een andere locatie). Meer daarover vertellen we ook in de online presentatie.

Hoe gaan de huisjes eruit zien?
We willen bij het bouwen van onze huisjes gebruikmaken van natuurlijke en duurzame materialen, waarbij de levensduur van de materialen een belangrijke factor is. De huisjes worden circulair en natuurinclusief gebouwd, met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, passend bij elkaar en bij de omgeving.

Moeten de huisjes per se tiny (minder dan 50 m2) zijn?
We gaan er in ons ideaal vooral van uit dat we niet meer willen gebruiken dan we nodig hebben. Zo willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Het hoeft voor ons niet tiny tiny. Het huisje mag ook een bepaalde mate van comfort bieden, zeker met een groter huishouden. Dit bespreken we ook in de presentatie en het visiedocument. Daarnaast is het afhankelijk van de locatie, wat daar toegestaan en mogelijk zal zijn.

Ik zou het tiny house willen gebruiken als vakantiewoning, dus niet als permanente bewoning. Hoe staan jullie daar tegenover?
Wij willen graag echt een gemeenschap vormen, waarbij we er dus allemaal permanent wonen.

Zou er op de locatie ook een werkplek bij passen?
Wij zouden graag een gemeenschappelijke ruimte creëren, waarin we van alles kunnen laten plaatsvinden en organiseren. Een werkplek zou daar onderdeel van kunnen zijn. Dit bespreken we ook in onze presentatie en het visiedocument.

Doelgroep

Is het voor jongeren of ook voor ouderen?
Wij hopen op een diverse groep met mensen en huishoudens van verschillende leeftijden en samenstellingen.

Zijn huisdieren welkom?
We willen daar graag iedereen de ruimte voor geven, maar geven er de voorkeur aan om dat in overleg te doen.

Financiering

Hoe denken jullie over de grond? Wordt dat pacht of eigendom?
We richten ons in onze zoektocht nu op een locatie waar we de grond (tijdelijk) kunnen pachten van bijvoorbeeld de gemeente, een boer of een landeigenaar. Mocht er een mogelijkheid voorbij komen om gezamenlijke grond te kopen met meerdere huishoudens, kan dat ook een optie zijn.

Hoe zien jullie het financiële plaatje verder voor je?
Wij gaan er nu van uit dat het huisje zelf gekocht zal moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld met eigen vermogen of (in combinatie) met een persoonlijke (hypothecaire) lening. Dit bespreken we ook in onze presentatie en het visiedocument. Overige kosten zijn afhankelijk van de locatie. We gaan er nu van uit dat we zullen worden aangesloten op het riool en andere nutsvoorzieningen, dus hiervoor zullen kosten zijn. Daarnaast verwachten we pacht voor de grond.

Kun je ook een huisje huren? Dat iemand anders het koopt en dan aan mij verhuurt?
Deze constructie maakt het natuurlijk complexer en daar gaan wij in eerste instantie nog niet van uit, maar we moedigen zeker aan om de mogelijkheden hierin uit te zoeken.

Andere vragen? Bekijk ons visiedocument of mail naar welkom@kleingroenrijk.nl.