Categorieën
Klein Groenrijk

In gesprek en plannen verder uitwerken

Na onze vorige update, zijn er al weer enkele weken verstreken. We vertellen jullie graag waar we mee bezig zijn, wat er in de tussentijd gebeurd is (afgezien van de heerlijke vakantie waarin er even helemaal niks gebeurde :)) en wat we de komende tijd van plan zijn te gaan ondernemen. Het is nogal een verhaal geworden, dus ga er rustig voor zitten ;-). 

Voorbereiden vergunningsaanvraag. De komende tijd zullen we ons bezig houden met het uitwerken van de vergunningsaanvraag. Je kan dan denken aan het preciezer uitwerken van de paden, de bebouwing, de beplanting, de nutsvoorzieningen, en het financiële plaatje. Het is goed te weten dat er nog veel uitgezocht moet worden; we leren veel bij en die nieuwe informatie nemen we dan mee in de plannen. Zo zullen we met een verkeerskundige de verschillende opties voor de parkeerplaatsen en de ontsluiting verkennen. We hebben dus nog niet alle antwoorden, maar vraag ons gerust als je ergens nieuwsgierig naar bent. Ondertussen zullen de gemeente en perceeleigenaren in gesprek gaan om tot een overeenkomst te komen waarin eigendom en verantwoordelijkheid geregeld worden. Een dergelijke overeenkomst is een van de voorwaarden voor de verlening van de tijdelijke vergunning. Heb je een voorstel voor de invulling van het terrein dat als sportveld behouden blijft en opgeknapt zal worden? Die zijn nog steeds welkom bij Jos en Henk.

In gesprek geweest met bewoners. We hebben de afgelopen weken ook met verschillende bewoners gesproken om een beter beeld te krijgen van wat er leeft, elkaars standpunten te begrijpen en te horen welke ideeën er zijn. Dat waren waardevolle gesprekken. Vanuit Klein Groenrijk hebben we het proces rondom de besluitvorming kunnen verhelderen en toe kunnen lichten dat de komst van Klein Groenrijk de realisatie van de plannen van MOVE en andere dromen zoals moestuintjes en een natuurspeeltuin niet in de weg staat, maar juist een positieve impuls kan geven. We vinden het leuk wanneer we zien dat mensen hier ook mooie kansen in zien, en worden dan weer door anderen geïnspireerd, waarvoor onze dank!

Keuze voor locatie. De locatie is geregeld onderwerp van gesprek. We willen daarom ook graag toelichten waarom we de locatie bij de Battle Axe zo geschikt vinden, en waarom andere – op het oog ook geschikte locaties – toch niet zo geschikt blijken te zijn. De locatie bij de Battle Axe biedt een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud, waar we graag en op een laagdrempelige manier ons steentje aan bij kunnen dragen en waar we de samenwerking met de Battle Axe kunnen aangaan. Bijzonder aan deze locatie is ook het enthousiasme van de verschillende perceeleigenaren en de bereidheid tot samenwerking; daardoor wordt Klein Groenrijk ook daadwerkelijk haalbaar. Dit is direct ook één van de grote struikelblokken bij andere locaties: met de huidige grondprijzen en projectontwikkelaars kan een initiatief zoals Klein Groenrijk niet concurreren en is het ideaal niet te realiseren. 

Bewonersgroep Klein Groenrijk in ontwikkeling. Voor de vakantie presenteerden Wim en Pascale samen met Vera en Thijs tijdens de inloopochtend de dromen en ideeën van Klein Groenrijk voor Cromvoirt. Soms veranderen je eigen dromen, en voor Vera en Thijs betekende dit dat zij na de vakantie besloten hebben Klein Groenrijk los te laten en uit het project te stappen. Voor ons, Pascale en Wim, past de droom van Klein Groenrijk gelukkig nog steeds helemaal. Die droom realiseren doen we het liefste samen, dus zijn we nu op allerlei verschillende manieren aan het ontdekken wat kloppend voelt om de bewonersgroep te vormen. Een van de eerste stappen is nu om mensen uit Cromvoirt de mogelijkheid te geven zich te melden, en daarna zien we weer verder.

Cromvoirtenaren die op Klein Groenrijk willen wonen, meld je aan. Op Klein Groenrijk is plaats voor vijf huisjes. Wij, Wim en Pascale, zullen één van de huisjes bewonen. Wie de uiteindelijke bewoners van de andere vier huisjes zullen zijn, is nog onbekend, en gaan we in de komende tijd ontdekken. We horen graag van mensen uit Cromvoirt die enthousiast zijn over de visie en ambitie van Klein Groenrijk en graag op Klein Groenrijk zouden willen wonen. Hoe mooi zou het zijn als er een goede match is?! Ben jij dus enthousiast, mail ons dan zodat we kennis kunnen maken.

Vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten. En tenslotte willen we iedereen die ideeën heeft, of samen wil sparren over mogelijkheden, uitnodigen om contact op te nemen. We hebben enorm veel zin om mensen met ideeën te ontmoeten en te kijken hoe we samen iets moois kunnen creëren.