Categorieën
Klein Groenrijk

Inspreken bij de raadsdialoog

Afgelopen donderdag 6 oktober waren we bij de raadsdialoog van de gemeenteraad van Vught aanwezig. Klein Groenrijk stond namelijk op de agenda; Gemeentebelangen wilde graag met de andere raadsleden in gesprek om de wijze waarop het proces tot nu toe was vormgegeven te bespreken en om te verkennen welk participatiemiddel het beste ingezet kon worden bij initiatieven zoals het onze. Voordat de raadsleden met elkaar in gesprek gingen, kregen wij en bewoners uit Cromvoirt de mogelijkheid om in te spreken.

Pascale vertelde namens ons over de stappen die we tot nu toe hebben gezet om te zorgen dat Klein Groenrijk een positieve impact kan hebben. Zo hebben we op basis van gesprekken de plannen kunnen verbeteren en gezorgd dat het grootste deel van het terrein als sportveld behouden kan blijven. Er werd ook ingesproken door Yvonne (namens ‘de vrienden van het sportveld’) en door Jan (namens ’the Battle Axe’). Hoewel zij ons project erg mooi vinden, gaven ze ook aan dat deze locatie volgens hen niet de juiste is. Wij begrijpen én delen hun wens het terrein beschikbaar te houden als sport- en ontmoetingsplek, en hebben bevestigd dat dat binnen de voorgestelde plannen ook zeker kan. Ook de wethouder deelt die wens, evenals de perceeleigenaren, dus we hebben goede hoop dat we tot een goede uitkomst kunnen komen. (Nieuwsgierig naar de andere redenen waarom juist deze locatie zo geschikt is? Die lees je hier).

Het was best een beetje spannend, maar we kijken terug op een goede avond. We zijn blij met de manier waarop we naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte gunnen een andere mening te hebben. We kregen ook een compliment over hoe we het tot dusverre hebben aangepakt, en daar zijn we natuurlijk ook blij mee. Het is fijn om te merken dat het idee dat we goed in gesprek zijn gedeeld wordt, en dat we open staan voor elke mening, en die waar mogelijk meenemen in de plannen. Dit blijven we de komende tijd doen, en we roepen iedereen op zich bij ons te melden die hier graag over met ons in gesprek wil.

Zoals ook aangegeven tijdens de raadsdialoog zullen we, voorafgaand aan het indienen van de vergunningsaanvraag, nog een bijeenkomst organiseren in Cromvoirt. Hier zullen we de verder geconcretiseerde plannen delen zodat iedereen erop kan reageren. We zullen deze bijeenkomst via ’t Lantaerntje aankondigen, of opnieuw via briefjes door de brievenbus.